Werkwijze

Intakegesprek

Het 1e gesprek betreft het intakegesprek. Voorafgaand aan het gesprek ontvang je een uitgebreide vragenlijst en een voedingsdagboek welke je een paar dagen voorafgaand aan het gesprek ingevuld retourneert. Dit dient ter voorbereiding op het gesprek en om alvast een beeld te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Vragen die je zoal kunt verwachten zijn vragen over jouw klachten, familiaire ziekten, ziektegeschiedenis, geestelijke gesteldheid (zenuwachtig, depressief, concentratie, motivatie etc.), stoelgang, belangrijke gebeurtenissen in je leven, medicijngebruik en je leef,- en eetgewoonten. Tijdens het intakegesprek neem ik de vragenlijst met je door en indien nodig vraag ik door op zaken die nog niet voldoende duidelijk zijn. Met alle informatie die uit de vragenlijst en naar aanleiding van het gesprek naar voren is gekomen, stel ik een op maat gemaakt advies op. Deze kan bestaan uit voedings-, suppletie- en leefstijladvies. Je kunt dit advies zien als een voorlopige koers, aangezien het soms nodig is aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Dit aanvullend onderzoek kan bestaan uit bloed-, speeksel-, urine of ontlastingsonderzoek. Dit laatste adviseer ik altijd aangezien dit een heel goed beeld geeft van jouw gezondheidstoestand. en een goede uitgangsbasis vormt voor de therapie. Het intakegesprek duurt 1 tot 1,5 uur. 

Adviesgesprek

Ongeveer 3  a 4 weken na het intakegesprek volgt het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het advies met je doorgenomen en is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen. Indien er laboratorium onderzoek is verricht, worden de resultaten tijdens dit gesprek teruggekoppeld. Indien de uitslagen daartoe aanleiding geven, wordt het voorlopige advies aangepast. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. 

Vervolgconsult(en)

Tijdens het vervolgconsult wordt de voortgang besproken. Waar loop je tegenaan? Hoe staat het met jouw klachten? Mocht je vragen hebben, dan is er ruimte om deze te stellen. De eerste vervolgconsulten duren ongeveer een uur. Na een aantal consulten is soms 30 minuten voldoende. Ook dit is maatwerk en hangt geheel af van jouw persoonlijke situatie.

Tarieven

Intakegesprek (inclusief voorbereiding en uitwerking advies)

€ 105,00

Adviesgesprek

€   70.00

Vervolgconsult heel uur / half uur

€   70,00 / € 35,00

Telefonisch consult per 15 minuten

€   17,50

Darmmicrobioomtest (diverse testen beschikbaar)

€ 336,95

Tarieven zijn inclusief B.T.W. 
Kosten voor laboratoriumonderzoeken en voedingssupplementen zijn niet inbegrepen.

Kennismaken? Klik hier om een gratis kennismakingsgesprek te boeken.


Vergoeding zorgverzekering

Mijn consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Daar tegenover staat dat ik mijn tarieven zo scherp mogelijk neerzet. Vanwege mijn aansluiting bij een beroepsvereniging (CAT) voldoe ik aan de kwaliteitseisen die aan een professionele praktijk worden gesteld.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Annulering van een afspraak dient 48 uur voor de afspraak telefonisch of per e-mail gedaan te worden, anders worden de kosten alsnog in rekening gebracht (Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is 50% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd).

Betaling vindt plaats na afloop van een consult middels een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is betaald, is hierop wettelijke rente verschuldigd tot aan betaling.